2009. november 22., vasárnap

nyílt szabványok és szabad szoftver

Az LMP az informatikában a nyílt szabványok és szabad szoftverek alkalmazását tartja kívánatosnak, különös tekintettel az állami szereplőkre és a közpénzen létrehozott szoftverekre. Hasonlóan, a közintézmények által tárolt adatok nyílt szabványok mentén történő hozzáférését szeretné elérni.

Az LMP mindezt széles társadalmi együttműködés és ellenőrzés keretében szeretné elérni.Nyílt szabványok

Az LMP azt szeretné, hogy minden, az állammal történő elektronikus kapcsolattartás nyílt, korlátozásoktól és szabadalmaktól mentes szabványok mentén történjen.

Ezáltal minden állampolgár vagy gazdasági szereplő szabadon választhatja meg az eszközt, amely segítségével pl. bejelentheti adóját, személyigazolványt, tulajdoni lap másolatot igényelhet. Azért teheti majd ezt, mert a nyílt szabványok mentén történő kapcsolattartás miatt bárki kifejlesztheti azokat az eszközöket, amelyekkel ez megtörténhet.

Ez nem csak kényelmet jelent az állampolgároknak és gazdasági szervezeteknek, hanem egy egészséges piaci versenyt is teremt az eszközfejlesztők és szolgáltatásnyújtók között. Mi több, csökkenti a korrupció lehetőségét, mivel bárki, nem csak a közbeszerzésen nyertes fél, fejlesztheti ki ezeket az eszközöket. Ezáltal olcsóbbá is válik az államháztartás egésze, valamint csökkennek az állampolgárok, gazdasági szervezetek költségei is – egyénenként a megtakarítás akár évi 50.000 Ft is lehet, egy új számítógép vásárlásánál a gép árának 33%-a.

Szabad szoftver

Az LMP azt szeretné, hogy minden, közpénzen kifejlesztetett szoftver megoldás teljes forrással, szabad szoftverként bárki számára elérhető és használható legyen, egy olyan licenc keretében, amely elvárja a továbbfejlesztések nyílt publikációját is.

Ezen felül fontosnak tartja az LMP, hogy a nem egyedi fejlesztésű szoftverek közbeszerzésénél az állam várja el a nyílt szabványok mentén történő működést, és részesítse előnyben a szabad szoftver / nyílt forrású megoldásokat.

Ettől az LMP azt várja, hogy lényegesen költséghatékonyabbá válik az állami szoftver fejlesztetés, így ugyanannyi kiadásból jóval nagyobb eredményeket érhet el a Magyar társadalom. A hatékonyság növekedése abból adódik, hogy bármely fejlesztő cég könnyen és eséllyel pályázhat létező megoldások továbbfejlesztésére, mivel azok egyébként teljes mértékben letölthetőek bárki számára. Ez megakadályozza a költséges beszállítói monokultúrákat, és csökkenti a korrupció esélyét is. Nem utolsó sorban mindenki számára nyíltan láthatóvá válik, hogy mely közpénzen finanszírozott fejlesztési projekt milyen eredménnyel járt.

Szabad adatok

Az LMP azt szeretné, hogy minden, közintézményben keletkező adat szabadon, nyílt szabványok mentén elérhető legyen az állampolgárok és gazdasági szereplők számára. És nem csak emberi fogyasztásra alkalmas formában, hanem gépi újrafeldolgozásra alkalmas formában is. A személyes jellegű adatok természetesen anonimizált módon, a személyiségi jogok és a privátszféra tiszteletben tartásával legyenek elérhetőek.

Ezáltal eleve fel sem merül az adatok kiadásának kérdése, amely jelenleg társadalmunkban még elég nehézkesen működik, mivel a jelenlegi gyakorlattal szemben nem kell “kérni” az adatokat, hanem azok eleve szabadon elérhetőek.

A nyílt szabványú, gépi feldolgozásra alkalmas elérhetőség pedig biztosítja, hogy ezek felhasználásával újabb, érdekes és hasznos alkalmazások szülessenek, amelyek teljes társadalmunk előrehaladását segítik.

Társadalmi együttműködés és ellenőrzés

A fenti célokat az LMP nem egyedül, hanem a hasonló célok mellett kiálló, ill. egyéb okból érintett szervezetekkel való összefogás keretében szeretné elérni. Fontosnak tartjuk, hogy a spanyol viasz újra feltalálása helyett a már meglévő és ezen a téren aktív társadalmi szervezetek eredményeinek összefogásával, a valóban érdekelt felek véleményének érvényesülésével szülessenek meg a fenti célokat biztosító ajánlások.

Emellett az LMP fontosnak tartja a nyitottsággal kapcsolatos állami tevékenységek folyamatosan független, civil szervezetek általi ellenőrzését. Csakis független, civil szervezetek tudják ezeket a feladatokat hatékonyan és befolyásmentesen ellátni, és a társadalom felé egy valós képet adni az állami szereplőről.

Forrás: LMP